نرده استیل| پله استیل|09127688544|حفاظ استیل| ظریف استیل | اجرای نرده استیل پلكان حلزونی ماهان ایر


اجرای نرده استیل پلكان حلزونی ماهان ایر

طراحی و اجرای نرده استیل قوس دار براي پلكان حلزونی شكل دفتر ماهان در دو طبقه واقع در ترمينال ٤ فرودگاه مهرآباد.

( مدت زمان اجرا ٣ روز )

نصب نرده استیل


برچسب ها: